Oferta

Zobacz w czym możemy Ci pomóc

Ubezpieczenie na życie – jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
Bardzo istotne jest, aby przy wyborze ubezpieczenia na życie kierować się swoimi potrzebami tak, aby polisa była jak najlepiej dostosowane do indywidualnych oczekiwań ubezpieczonego. Wybór odpowiedniego typu ubezpieczenia na życie ma ogromny wpływ na charakter ochrony ubezpieczeniowej. Towarzystwa oferują różne rodzaje polis.

 

Podczas gdy istnieje wiele rozbudowanych opcji ubezpieczeń na życie, głównie wymienia się dwa rodzaje:

 

Kończy się ubezpieczenie Twojego samochodu? Nie przepłacaj – przyjdź i porównaj ceny kilkunastu Towarzystw Ubezpieczeniowych!

OC p.p.m. – Odpowiedzialność Cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które zobowiązany jest zawrzeć:

  • posiadacz lub kierujący pojazdem wolnobieżnym
  • posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją
  • posiadacz lub kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na terytorium RP
  • posiadacz lub kierujący pojazdem historycznym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu
  • posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym w RP

Rodzaje ubezpieczeń samochodowych:

 

Ubezpieczenie obejmuje ochroną nie tylko dom czy mieszkanie, ale i wszystko, co znajduje się wewnątrz, ale również domy letniskowe.

Co możesz ubezpieczyć?

  • Mieszkanie i pomieszczenie przynależne do niego (np. piwnica, strych, miejsce parkingowe),
  • Mienie ruchome (czyli m.in. meble, dywany, sprzęt RTV i AGD, ubrania, sprzęt fotograficzny, sportowy czy instrumenty muzyczne, dzieła sztuki, biżuterię i inne),
  • Stałe elementy, czyli to, co jest w środku i czego nie da się zdemontować np. glazura, podłogi, stałe wyposażenie łazienek
  • Wszystkie budowle, które znajdują się wokół naszego domu, np. chodniki, ogrodzenie, korty tenisowe, altanki, itp.,

Proponujemy rozszerzenie Twojej ochrony, o:
OC w życiu prywatnym – chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Klienta i członków jego najbliższej rodziny.
Assistance domowe – kompleksowy program usług pomocowych, związanych z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości.
Ubezpieczenie NNW – chroni Klienta i jego najbliższych przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków.
Pomoc prawną – pozwala zabezpieczyć się na wypadek kosztów pomocy prawnej w różnych kwestiach związanych z życiem prywatnym.

Możemy samodzielnie wybrać rodzaj ubezpieczenia, który nas interesuje, m.in.:

  • Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • Ubezpieczenie mienia od wandalizmu,
  • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej, oprócz perspektywy zysku i zadowolenia z sukcesu, niesie z sobą również szereg ryzyk. Warto się przed nimi ochronić, w czym pomoże ubezpieczenie OC firmy. Pozwoli ono na pokrycie szkód, powstałych w wyniku nieprawidłowego wykonania powierzonych zleceń. Umożliwi ono również wypłatę świadczenia klientom, którzy powierzyli firmie swoje mienie i uległo ono uszkodzeniu.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia firmy?

  • budynki i lokale
  • budowle i składniki niewielkiej architektury, np. elewacje
  • wyposażenie budynków
  • środki obrotowe
  • przedmioty osób trzecich
  • nakłady inwestycyjne
  • przedmioty pracowników
  • wartości pieniężne
  • rzeczy przymocowane do zewnętrznych warstw budynków typu afisze,
  • reklamy, anteny
  • szyby od stłuczenia

Ochrona ubezpieczeniowa firm może obejmować ryzyka, np.:

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • all risks, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
  • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Zakres ochrony może zostać rozszerzony o szereg klauzul dostosowany indywidualnie dla Twojego przedsiębiorstwa.

Najbardziej cieszącymi się popularnością ubezpieczeniami dla firm wśród klientów są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz majątku przedsiębiorstwa.

Wybierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie – zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.

 

Podróżowanie zapewnia emocje – czasem również te mniej pożądane. Nie przewidzisz wszystkiego, co może spotkać Cię podczas podróżowania. Choroba, wypadek, złamanie przepisów. Każdy z nas podróżuje inaczej i w różne miejsca. Jedni wolą spokojny wypoczynek przy basenie, inni nie wyobrażają sobie wakacji bez aktywnego uprawiania sportu. W zależności od własnych potrzeb, wybierz Wariant dostosowany do siebie.

Ubezpieczenie podróżne zapewnia zwrot kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą.

Dodatkowo ubezpieczenie w podróży możesz rozszerzyć o:

  • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
  • ubezpieczenie NNW,
  • ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego
  • ubezpieczenie ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych,
  • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie.