Strefa Klienta

Sposób postępowania w przypadku szkody

 

Szkoda komunikacyjna – Zasady likwidacji szkody z OC komunikacyjnego regulowane są ustawą z dnia 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zakłady ubezpieczeń muszą się do nich bezwzględnie stosować.

szkoda komunikacyjna

 

Miałeś stłuczkę i jesteś poszkodowanym?
Jeśli nie ma rannych, a auto nie wymaga odholowania – wystarczy spisać wspólną deklarację ze wskazaniem sprawcy zdarzenia.

   Plik do pobrania – Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego

Jeśli nie masz gotowego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, znajdź jakąkolwiek kartkę formatu A4 na której sprawca zdarzenia własnoręcznie wypisze niezbędne informacje o szkodzie czyli:

  • dane osobowe uczestników kolizji (imiona i nazwiska sprawcy oraz poszkodowanego, adresy, numery telefonów, a także dane wynikające z prawa jazdy – numery dokumentów, daty wydania i ważności),
  • dane z polisy sprawcy (nazwa firmy ubezpieczeniowej i numer polisy OC – jako poszkodowany koniecznie zwróć uwagę na okres ubezpieczenia, polisa musi być ważna),
  • dane ewentualnych świadków kolizji (wystarczą imiona i nazwiska oraz numer telefonu),
  • w miarę dokładny opis zdarzenia (można narysować szkic z układem drogi, kierunkami jazdy samochodów) z uwzględnieniem widocznych uszkodzeń poszkodowanego pojazdu,
  • podpisy kierujących pojazdami.

 

Szkoda majątkowa – W zależności od tego, jaki rodzaj szkody nastąpił, należy powiadomić odpowiednie służby

szkoda majatkowa

  • w przypadku pożaru lub zagrożenia pożarowego – straż pożarną;
  • w przypadku włamania, kradzieży, podejrzenia, że zostało popełnione przestępstwo – policję;
  • w przypadku szkody w mieszkaniu np zalania, pożaru – zarządcę nieruchomości – należy udać się do administracja budynku i poprosić o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wystąpienie szkody;
  • w przypadku innych szkód – służby odpowiedzialne za konkretne zdarzenie.

 

Zgłoszenie szkody – szkodę można zgłosić na 3 sposoby:

  • przez telefon – dzwoniąc na numer infolinii TU i stosując się do zaleceń konsultanta;
  • osobiście – w najbliższej placówce, centrum likwidacji szkód;
  • przez Internet – za pośrednictwem strony internetowej TU, jeśli są na niej aplikacje umożliwiające zgłoszenie szkody.

 

Dane kontaktowe Towarzystw Ubezpieczeniowych:

Allianz
Infolinia: (+48) 22 567 12 02
www.allianz.pl
AXA
Infolinia: (+48) 22 599 95 22
www.axadirect.pl
Gothaer
Infolinia: (+48) 22 469 69 69
www.gothaer.pl
Compensa
Infolinia: 0 801 120 000
Z tel. kom.:  (+48) 501 61 00
www.compensa.pl
Ergo Hestia
Infolinia: 0 801 107 107
Z tel. kom.:(+48) 58 555 55 55
www.ergohestia.pl
Generali
Infolinia: 0 801 343 343
Z tel. kom.: (+48) 22 543 05 43
www.generali.pl
InterRisk
Infolinia: (+48) 22 212 20 12
www.interrisk.pl
TUZ TUW
Infolinia: (+48) 22 327 60 60
http://www.tuz.pl
PROAMA
Infolinia: 0 815 815 815
www.proama.pl
Uniqa
Infolinia: (+48) 42 680 33 66
www.uniqa.pl
Warta
Infolinia: 801 311 311
(+48) 601 311 311
www.warta.pl/
PZU
Infolinia: 0 801 102 102
Z tel. kom.:  (+48) 22 566 55 55
www.pzu.pl
HDI
Infolinia: (+48) 22 44 99 999
801 801 181
www.hdi-asekuracja.pl
Concordia Polska
Infolinia: (+48) 61 858 48 08
(+48) 61 858 48 65
www.concordiaubezpieczenia.pl

 

 

Ważne dokumenty do pobrania:

OC komunikacyjne to takie ubezpieczenie, które zazwyczaj ulega automatycznie przedłużeniu. Warto pamiętać o tym, że trzeba je terminowo wypowiedzieć, o ile planujemy zmianę ubezpieczyciela.

 

Wzory wypowiedzeń

Terminowe wypowiedzenie w przypadku zmiany ubezpieczyciela. Ten przypadek ma miejsce wtedy, kiedy masz wykupioną polisę OC dla swojego samochodu, ale na kolejny rok znajdziesz atrakcyjniejszą ofertę u innego ubezpieczyciela.

   Plik do pobrania – Wypowiedzenie w przypadku zmiany ubezpieczyciela

 

Wypowiedzenie automatycznego wznowienia polisy na kolejny okres ubezpieczenia (podwójne ubezpieczenie). Ten wariant przeznaczony jest dla tych osób, które wykupią nową polisę w innym towarzystwie i zapomną wypowiedzieć OC w poprzedniej firmie.

   Plik do pobrania – Wypowiedzenie automatycznego wznowienia polisy

 

Wypowiedzenie umowy OC w związku z nabyciem pojazdu (np. nabycie w drodze kupna, darowizny). Po zakupie używanego pojazdu, możesz wypowiedzieć polisę poprzedniego właściciela w dowolnym momencie.

   Plik do pobrania – Wypowiedzenie umowy OC w związku z nabyciem pojazdu

 

Może się przydać
   Plik do pobrania – Wniosek o zwrot składki
   Plik do pobrania – Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu